Zapewnimy Ci kompleksowy pakiet usług!

Analiza pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania funduszy unijnych
Proces pozyskiwania dofinansowania z EU jest procesem skomplikowanym. Ale korzystanie z Funduszów Unijnych daje wiele korzyści.
Szczegółowe analizy i opinie z zakresu prawa
Dzięki szczegółowej analizie prawnej można wyeliminować wszelkie ryzyka prawne w procesie wdrażania oraz realizacji projektu.
Analiza Finansowa przedsiębiorstwa
Projekt musi być skierowany na osiągnie zysku. Poprawnie przygotowana prognoza finansowa jest dużym atutem dla skutecznego projektu.
Możliwość wejścia na rynki wschodnie
EUIC oferuje usługi konsultingowe klientom zainteresowanym rozpoczęciem lub poszerzeniem działalności na rynkach wschodnich.

O Nas

Europejskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi doradcze
w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych. Jesteśmy niezależną firmą doradczą specjalizującą się w doradztwie dotyczącym funduszy unijnych, zarówno pozyskiwaniem, jak i ich późniejsza obsługą. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu zewnętrznego, bezzwrotnego finansowania z funduszy europejskich. Obejmuje ono zarówno programy na poziomie krajowym i regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Rekomendacje

Testimonial 4
Dig Lawton
Founder Lawton Inc

Finance is a field that deals with the study of investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions

Testimonial 3
Nakita Elizabeth
Founder

Service businesses offer intangible goods or services and typically charge for labor or other services provided to government.

Testimonial 2
Jame wood
C.E.O CD Enterprise

Service businesses offer intangible goods or services and typically charge for labor or other services provided to government.

Testimonial 1
John Miller
C.E.O Bizfood

Finance is a field that deals with the study of investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions